Wielu ludzi generuje różne rodzaje śmieci i odpadów. Bardzo często generowane są tak zwane elektrośmieci czyli zużyty sprzęt elektroniczny, urządzenia AGD, przepalone świetlówki lub zabawki elektroniczne, które uległy zużyciu. Wiele osób wyrzuca takie przedmioty do śmietnika, jednak jest to zabronione. W Polsce obowiązują bowiem specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego. Warto więc zastanowić się jak pozbywać się elektrośmieci zgodnie z takimi przepisami.

Utylizacja sprzętu elektronicznego zgodna z przepisami

Przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego mówią wyraźnie, że urządzenia działające dzięki prądowi elektrycznemu lub polom elektromagnetycznym muszą być obowiązkowo zbierane, odzyskiwane i poddawane procesom recyklingu. W związku z tym zgodnie z przepisami o utylizacji sprzętu elektronicznego, wszystkie urządzenia elektroniczne, takie jak pralki, zmywarki, chłodziarki, zamrażarki i klimatyzatory, a także mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery czy też świetlówki kompaktowe nie mogą zostać wyrzucone do śmieci po zakończeniu okresu ich żywotności i użytkowania. Przepisy o utylizacji sprzętu elektronicznego nakazują oddanie takich urządzeń do specjalnych punktów odbioru odpadów elektrycznych, w których przejdą one proces recyklingu albo unieszkodliwiania. Jest to konieczne, ponieważ odpady tego rodzaju zawierają szkodliwe substancje, takie jak rtęć, kadm, brom, ołów czy też chrom.

Zobacz również  Najczęstrze błędy popełniane przez sprzedawców

Bezpieczna i legalna likwidacja elektrośmieci

Ustawa i przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego obowiązują w Polsce od lipca 2005 roku. Mimo to nadal wielu ludzi nie ma pojęcia jak należy postępować ze zużytymi elementami oświetlenia, sprzętem AGD, RTV czy też komputerowym. Okazuje się, że odpowiedzialni za takie coś są nie tylko producenci i importerzy sprzętu, ale również użytkownicy takich urządzeń.

Przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego mówią jasno, że producent, dystrybutor lub importer sprzętu ma obowiązek umieszczenia na opakowaniu symbolu przedstawiającego przekreślony kontener na śmieci, a także dołączyć informację o skutkach działania niebezpiecznych substancji znajdujących się w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi. Później wprowadzono dodatkowy przepis, w myśl którego konsument może za darmo zostawić w sklepie stary sprzęt w ramach kupna nowego urządzenia. Aktualnie sklepy nie mają obowiązku przyjmowania dużych ilości elektrośmieci.

Co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym?

Istnieje kilka rozwiązań problemu elektrośmieci. Przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego mówią, że można się ich pozbyć korzystając z jednego z poniższych sposobów:

  • Oddanie do punktu zbierania elektrośmieci.
  • Oddanie do firmy przetwarzającej lub odzyskującej sprzęt elektroniczny.
  • Oddanie na złom, pod warunkiem, że punkt ten jest wpisany na listę punktów odbioru elektrośmieci.
  • Oddanie do sklepu przy okazji zakupu nowego urządzenia.
  • Oddanie do punktu naprawy sprzętu RTV i AGD.
  • Oddanie w ramach zbiórki zużytego sprzętu.
Jak utylizować sprzęt elektroniczny?