szkolenia

Prowadząc firmę będziemy musieli zająć się także rekrutacją pracowników. Jeśli nie chcemy tego zlecać firmie zewnętrznej, z pewnością wiele godzin spędzimy na wybieraniu odpowiednich osób do zespołu. Kiedy zespół już powstanie, a nasze potrzeby kadrowe wzrosną, możemy zastanowić się, czy może warto wysłać pracowników na szkolenie. Kiedy warto to zrobić?

Po co wysyłać pracowników na szkolenie?

Wysyłając pracownika na szkolenie, nie robimy tego bezinteresownie. Mamy prawo oczekiwać, że ta inwestycja zwróci się z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Kadra kierownicza jest szkolona w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich i umiejętności skutecznego zarządzania personelem. Efektem takich szkoleń mają być zgrane zespoły, motywowane przez swojego kierownika, który we właściwy sposób dobiera zadania do pracowników. Jeśli osoba kierujące zespołem naszej firmie ma problem ze zdyscyplinowaniem podległych sobie pracowników, wyślijmy ją na szkolenie z kompetencji miękkich. Najważniejszym skutkiem szkolenia ma być wzrost efektywności zarządzanych przez kierowników zespołów. Pracowników niższego szczebla najczęściej wysyła się na szkolenia specjalistyczne w zależności od wykonywanego zawodu. Ponadto, wyszukuje się dla nich kursów, na których uczą się np. obsługi nowych maszyn.

Zobacz również  Czym jest pozycjonowanie szerokie?

Po co wysyłać pracownika na szkolenie? Czego można oczekiwać od wyszkolonych pracowników?

Szkolenia nie są tanie, a te bardzo specjalistyczne, czasami są droższe od studiów podyplomowych, gdyż prowadzą je wybitni specjaliści, którzy zarabiają dużo, a osoba szkolona, co oczywiste, partycypuje w tych kosztach. Nie wysyłajmy pracownika na tak drogie szkolenie, jeśli nie mamy pewności, że jest to opłacalna inwestycja. Od pracowników możemy oczekiwać, że na szkoleniach czegoś się nauczą, a po ich zakończeniu nastąpi poprawa jakości wykonywanych zadań, a także efektywności i kreatywności. Pamiętajmy, że pracownik, w którego się inwestuje, będzie czuł się związany z firmą, dzięki czemu jeszcze bardziej zaangażuje się w pracę dla jej sukcesu.

Jak wybrać efektowne szkolenie?

Nie wysyłajmy pracownika na szkolenie, którego tematyka całkowicie odbiega od tego, czym się zajmuje. Kurs, którego tematyka odbiega od tego, na czym zna się pracownik, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Najważniejsze jest to, aby zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności móc wykorzystywać w codziennej pracy. Możliwe też są sytuacje, gdy dostrzegamy potencjał danej osoby i chcemy poszerzyć zakres jej obowiązków, a może się z tym wiązać konieczność uzupełnienia wiedzy na kursie. Dobrze prowadzone szkolenie to bonus dla pracownika. Może on nauczyć się czegoś nowego lub poszerzyć zakres swojej wiedzy.

Kiedy wysyłać pracownika na szkolenie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *