Aktualnie w Polsce obowiązują programy rządowe, których celem jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci do ukończenia 18 roku życia (500 plus) oraz rodziców uczniów różnych szkół (300 plus). Świadczenie 300+, jest znane również jako Wyprawka Szkolna „Dobry Start”. Warto uzyskać więcej informacji na temat tego programu, wnioskowania i ważnych terminów związanych z nim (https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/uslugi/program-dobry-start).

Wiadomo nie od dziś, że wyprawka szkolna kosztuje sporo. Kupno dobrego plecaka, niezbędnych podręczników, zeszytów, stroju na WF oraz innych przyborów szkolnych to jeden z największych powakacyjnych wydatków każdego rodzica. Na szczęście można złożyć wniosek 300+, aby otrzymać jednorazową pomoc w wysokości 300 zł, która z pewnością pozwoli pokryć przynajmniej część wydatków szkolnych. Program ten został wprowadzony w 2018 roku i będzie realizowany również w roku 2019.

Jakie formalności wiążą się ze świadczeniem 300 plus?

Programem „Dobry Start” objęci są uczniowie będący dziećmi lub osobami dorosłymi, uczącymi się, jednak konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Program dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 20 roku życia lub 24 roku życia, gdy orzeczony został umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, stwierdzono konieczność nauczania specjalnego lub przeprowadzania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wniosek 300+ mogą składać prawni opiekunowie lub pełnoletnie osoby uczące się w placówkach, takich jak szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i dotychczasowe ponadgimnazjalne (program nie obejmuje szkół policealnych dla osób dorosłych), szkoły artystyczne, w których przeprowadzana jest obowiązkowa nauka, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze oraz szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Wniosek 300+ nie zostanie rozpatrzony w przypadku studentów, przedszkolaków i uczniów zerówki.
Kto i jak może złożyć wniosek?

Zobacz również  Masz dość proszenia o zwrot pożyczonych pieniędzy? To jest zadanie dla profesjonalisty. Sprawdź, co możesz zrobić

Aby otrzymać świadczenie należy prawidłowo i terminowo złożyć wniosek 300+. Może tego dokonać rodzic, faktyczny opiekun dziecka, opiekun prawny lub osoba ucząca się, jeśli jest pełnoletnia i nie jest na utrzymaniu rodziców, jeśli rodzice nie żyją lub jeśli ma sądowe prawo do alimentów.

Wniosek 300+ można złożyć tradycyjnie w urzędzie lub wygodnie drogą internetową. Istnieje wiele opcji złożenia wniosku, takich jak:

• portal Emp@tia,
• systemy bankowości elektronicznej,
• urząd miasta lub gminy w miejscu zamieszkania,
• ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
• inne miejsce wyznaczone w gminie do tego celu.
Kiedy składać wniosek i kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Wniosek 300+ należy złożyć w terminie od 1 lipca do 30 listopada w przypadku wnioskowania on-line przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną lub od 1 sierpnia do 30 listopada w przypadku tradycyjnego wnioskowania w urzędzie lub innej instytucji.

W przypadku prawidłowego złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu, pieniądze pojawią się na koncie najpóźniej do 30 września 2019 roku, a jeśli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 września do 30 listopada, wówczas należy czekać 2 miesiące na przelew, przekaz pocztowy lub wypłatę w kasie urzędu w zależności od wybranej opcji.

Świadczenie 300+. Jakie są zasady i terminy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *