obliczanie na kalkulatorze

Każdy kto osiąga dochody zobowiązany jest do uiszczania od nich podatku. To podstawowy obowiązek podatkowy, który dotyczy zarówno tych rozliczających się na podstawie skali podatkowej jak i tych, którzy rozliczają się podatkiem liniowym. Do płacenia podatku dochodowego zobowiązane są również osoby prawne. Aby spełnić ten obowiązek należy ustalić zaliczkę na podatek i wpłacić ją do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności. Warto wiedzieć jak dochodzi do ustalenia wysokości tej zaliczki i w jakim terminie powinna być wpłacana.

Zaliczka na podatek dochodowy u pracowników

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne za ustalenie zaliczki na podatek dochody odpowiada pracodawca i to on odprowadza podatek. W tym przypadku ustalenie zaliczki na podatek dochodowy następuje na podstawie skali podatkowej, przy czym od przychodu odlicza się koszty uzyskania i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne po czym po ustaleniu podstawy opodatkowania oblicza się podatek według skali podatkowej. W momencie, gdy dochód pracownika w roku podatkowym przekracza próg skali podatkowej od kolejnego miesiąca podatek naliczany jest według wyższej 32% stawki. Podatek do organu odpowiada pracodawca i po każdym roku wystawia i przekazuje do Urzędu Skarbowego PIT11.

Zobacz również  Samodzielne prowadzenie księgowości

Zobacz więcej: https://faktoria.pl/porada/jak-obliczyc-zaliczke-na-podatek-dochodowy

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w ramach działalności gospodarczej

Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą sam będzie odpowiadał za obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka powinna być wpłacana albo miesięcznie albo kwartalnie, pod warunkiem, że rok wcześniej firma nie miała kwoty sprzedaży powyżej 1,2 mln Euro. W momencie zakładania działalności gospodarczej przedsiębiorca decyduje w jaki sposób będzie rozliczał podatek dochodowy. Niezależnie czy podatek będzie rozliczany w skali miesięcznej czy kwartalnej należy zaliczkę w  odpowiedni sposób rozliczyć. Oczywiście ostatecznie na koniec roku następuje pełne rozliczenie, które uwzględnia wszystkie dochody koszty i zaliczki, dzięki czemu wiadomo czy konieczna będzie dopłata czy środki przekazane na podatek były wystarczające.

Obliczenie podatku w ramach prowadzonej działalności następuje na podstawie przychodów, od których następnie podatnik musi odjąć koszty uzyskania przychodu i również zadbać o odliczenie składek na ZUS. Tak obliczona kwota będzie stanowić podstawę opodatkowania i z niej dokonuje się obliczenia kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczkę zaokrągla się do pełnych złotych i następnie dokonuje się wpłaty do urzędu skarbowego. Obliczenie może następować albo na podstawie skali podatkowej albo na podstawie podatku liniowego to uzależnione jest od formy podatkowej, na jaką dany przedsiębiorca się zdecydował. Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy nie powinno więc stanowić problemu, obliczenie tej zaliczki również nie należy do trudnych zadań i bez problemu można to zrealizować.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *