Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii i zlikwidowaniu barier związanych z drogimi cłami i opłatami, rozwija się również handel międzynarodowy. Różnego rodzaju towary są sprowadzane do Polski, a następnie przewożone do centrów dystrybucyjnych różnych sklepów. Bardzo ważne jest więc skupienie się dobrze zorganizowanej spedycji polskiej, by towary szybko trafiały do klientów.

Czym jest spedycja polska?

Spedycja to organizacja transportu zamówionych towarów. Może się on odbywać drogą lądową lub morską. Zlecenie może zostać wykonane przez użytkownika transportu, przedsiębiorstwo transportowe czy wyodrębnione przedsiębiorstwo spedycyjne. Ze względu na sfery działania spedycji możemy wyróżnić tę międzynarodową, krajową, publiczną i własną. Spedytor pełni funkcję doradczą, bankową oraz logistyczną związaną z kompleksową obsługą klienta. Zadaniem spedycji polskiej jest zorganizowanie jak najszybszego transportu pojazdów. Usługodawca udziela porad w zakresie środka transportu oraz trasy przewozu. Następnie opracowuje instrukcję wysyłkową. Kolejnym etapem jest przygotowanie przesyłki do przewozu, a związana z tym czynności to pakowanie, konfekcjonowanie, kontrolowanie jakości oraz ilości, znakowanie, załadowanie, rozładowanie, przeładowanie, paletyzację czy logistykę zwrotów i pustych opakowań. Organizatorzy transportu sporządzają, wystawiają i wysyłają odpowiednie dokumenty przewozowe.

Relacje spedycji polskiej ze zleceniodawcą

Zadaniem zleceniobiorcy jest informowanie firmy o wszelkich przeszkodach, które mają miejsce w czasie wysyłki. Wykonawca musi także współpracować z kontrahentami zleceniodawcy. Pomoże to ustalić jak najlepszą opcję transportu – podpowiada Rhenus Logistics. Spedytor zawiera umowy z jednostkami wykonującymi przewóz. Ważne jest również zabezpieczenie interesów zleceniodawcy w przypadku uszkodzeń lub ubytku towaru. Stały kontakt z dostawcą i eksporterem umożliwią ustalenie gotowości do załadunku i rozładunku.

Zobacz również  Czy warto spłacić kredyt gotówkowy przed terminem?

Sekrety dobrej firmy spedycji polskiej

W przypadku spedycji polskiej bardzo ważne jest, ile samochodów ma firma i w jakim czasie zobowiązuje się przewieźć nasze zamówienie. W procesie przesyłki towarów należy wyróżnić   spedycję właściwą, czyli taką wykonywaną przez spedytora, od tej, która jest przez niego jedynie organizowana. Pierwszy krok to przyjęcie zlecenia. Następnie firma zajmuje się wyborem właściwego środka transportu oraz zawarciem umowy. Kolejnym krokiem jest odebranie przesyłki od nadawcy, zabezpieczenie jej, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i nadanie towaru. Po zakończonym przewozie spedytor odbiera przesyłkę oraz całą jej dokumentację i przechodzi z nią odprawę celną, po czym przekazuje w docelowe miejsce. Spedytor zajmujący się transportem jest także odpowiedzialny za jej bezpieczeństwo oraz przewóz, załadunek, przeładunek i wyładunek.

Spedycja polska jest odpowiedzialna za to, by towary szybko docierały do odbiorców. Firma spedycyjna musi działać sprawnie, by wszystkie towary docierały na czas.

Jak działa firma spedycyjna? 4 zaskakujące fakty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *